Som una escoleta OBERTA al poble i a la comunitat on vivim, que afavoreix la COMUNICACIÓ, la PARTICIPACIÓ i la RELACIÓ amb les famílies. Una escoleta que destaca per l’AMBIENT FAMILIAR que respira i, sobretot, per la intenció que els infants, mitjançant uns plantejaments pedagògics moderns i avançats, assoleixin els objectius marcats que els serveixin de fonament per ser els homes i les dones del demà.

Ens adaptam a les necessitats i als ritmes de cada un dels infants, tenim en compte la diversitat, treballam l’autonomia a partir del joc i de l’experimentació de l’infant, donam molta d’importància a l’adaptació i mantenim una estreta relació amb el col•legi públic de Ses Salines.

Inici - Característiques - Personal - Instal·lacions - Llibre de Visites - Serveis - Productes
Contactar - Galeria de Fotos - Aquells Temps - Celebracions - Espais Familiars